Piotr - Rozmowa z Istotą Szarą 2019.01.24.txt

(1 KB) Pobierz
Rozmowa z istotš szarš.
Wszystko jest połšczone, jedna strona oddziałuje na drugš, a jedyna różnica polega na postrzeganiu.
Formš którš był postrzegał to szerzej, a formom którym to przekazywał, postrzegały to bardzo wšsko.
Podobne przestrzenie przycišgajš się i nakładajš, i wtedy następujš przeskoki.
Możliwoć porozumiewania się z innymi istotami, cywilizacjami, celem pogłębienia zrozumienia.
Życie istoty jest jak pędzšca do przyjemnoci kometa, która poprzez dowiadczenie i zrozumienie wypala się.
Odrywanie się od większej struktury, w celu dowiadczania jako przejciowy stan istnienia.
Przejcie od nienasyconego stanu do nasyconego, celem zatrzymania i rozpadu.
Rozważanie następnych dowiadczeń jako rozpuszczenia, przeskakiwania, zlepiania i takich których nie można wyrazić słowami.
Każda forma istnienia jest wyobrażeniowš, niosšcš pewne ograniczenia.
Wejcie w wybranš przestrzeń, wyzwala w niej nurt wydarzeń, dowiadczeń, według praw tej przestrzeni.
Tworzenie cišgu zdarzeń własnych wyobrażeń, po prostu bajki.
Jeli wiadomie odgrywasz swojš rolę to jest fajna zabawa, jeli niewiadomie to już niekoniecznie.
Rozmowa ze strażnikiem grobu.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin