Jestem córką burzy.pdf

(137 KB) Pobierz
Jestem córką burzy
"Jetemcórkąbury!"Darynaumiechnłaiintynktownie,prypominającobienagle,nie
wiediećkąd,pararaełynnegoilmuoprygodachympatycnychamochodików,naktóry
poładokinachcącoderwaćichoćnachwilodwojegomutnegożyciaJechałatakówkąi
miałacapodumowaćniedawnewydarenia
WotatnichdniachniebyłojejdomiechuRwącypotokwydareńunoącydiewcynwkierunku
coragroniejejkipieli,acąłiwmomenciewiytycarnokórego,mrocnegodewiantamierć
"opiekuna"iabójtwobrataWahywydawałyijedynienaturalnąkonekwencjąnieamieronego
wpadniciawnajeżonąkałamilodowatą,miertelnątońDarynawiediała,żenajlepeą
najprostszerowiąaniainiewahającidługopotanowiłaMuiuciec
PowyjciuetaregoBrowarunieopucałjejpokójłyałagdie,żekażdycłowiekjetdolny
doabójtwaNigdynieprypucała,żebdiemiałaokajiotymprekonać,alegdy ta chwila
jądopadła,ediwieniemtwierdiła,żetoprawda,tylkodlacegoarapotym,jakpociągnłaa
putrewolweruuwalniającudereniemiertelnej,ropalonejdocerwonocigrudkiołowiunie
cułanic?Wamerykańkichilmachawealbomdleli,alborygali,albogetykulującpreadnie
rkamipowtaralijakmantr"abiłemgo,abiłem"dodającmnótwo"uck"pomijanych
dyplomatycnieprelektoraCoitało,żeonaniecułanic?niwyrutówumienia,ani
cególnegopodekcytowaniaTylkotakądiwnąputk
Zatrymałaiupryjaciółkicyteżchcącchoćotrećioprawdwtymakłamanym,podłym
wiecieracejkoleżanki"branży"ybkoudałojejidotrećdoBorya,wgłówkolegikoleżanki
najlepszego speca odlewychpapierówPlanDarynybyłprotyKupujelipnypaportijakowieta,
NatalubinnaNinawracadokrajuDorodinyipróbujeacąćodnowaPatrącwtecnaotatnie
latawidiałatylkociemnoćimródżycia,któregożadnanich,oerującychciałoapieniądeobie
nieaplanowała,aktóre- takjako,kurnaamo- akradłoipodtpnieiwciągnłowwojelepkie
bagnoCułaibrudnaZbrukanajużtyleray,że– jaktoobietłumacyła– pewnie dlatego nawet
nieumiałaprejąćiadanąmiercią
JadącterawtakówcenapotkanieBoryemkupiałainaprygotowaniukolejnychpunktów
planuKupipaport,wylecinaUkrainiacnienoweżycieMożeotanienaucycielką?może
predawcyniąwklepie?CiekawejakpryjmiejąrodinaZimnydrecobaw,trachu
pomieanegoniepewnociącinąłjąwdolebruchaawiąującjelitawbitą,twardąkulk
ZnowupomylałaoWronieTakchciałaby,żebypryjechałjakkiążbajkiiwiąłjąwramiona,
prytuliłipowiediał,żejużwytkobdiedobre,apotem
"Cichogłupia!Weiwgarć!Darka,imnajaklód,twardajakkała!"– tłumiłaniepełnialne
bdurki,któreamiecałyjejumył
Potanowiładiałaćmetodycnieipunktpopunkcieodhacaćkolejneutaloneetapydiałania
Numeremjedenbyłoaktualniedobyciepaportu
Napotkanieubrałainormalnie,jakwykła,młodadiewcynaLetniaukienka,podniąportowa
bielina,natopachnikieandałycienkimiremykamiNieżadnełużbowekoronki,podwiąki,
ibiny,cekinyiinnegadżetyNatwarytylkolekkimatowypodkładDo"pracy"prywdiewała
makdiwypreadnym,wyywającymmakijażempodkrelającymocyikoniecniemyłowe
uta,któremiałyarobićnaDarynijejceceńkąochron Cułaianiąbepiecniejijakotak
mniejnagaNacodieńnielubiłatychdecydowanych,mocnychkolorówMogłaicućnaturalnie,
bardiejobą,młodąwkońcuprecieżdiewcynąPlanowałajużnigdyniemuiećwracaćdotego
parywegożycia,jakiewiodławkawalercenaGłogowkiej
"Zimnajaklód,twardajakkała!"
Takówkadotarłapodadrepryulłupkiejwkaanyjakomiejcepotkaniaałeremuto
cekałopodwyokąbramą,którawrarówniewyokim,prekracającymconajmniej dwukrotnie
dopucalnąwyklewielkoćogrodeniapoejiprywatnegodomu,apewniałaminimum
prywatnociniebdnejpryintereachroyjkiegopecaOberwującaichkamerawkońcu
prekaałakomutrebainormacjopodiewanymgociuibramapowoliacłaiotwierać
Ocomkierowcyukaałaidługa,granitowadrogaprowadącadookaałego,nowocenegodomu
tojącegowcieniuwyokichdrewwgłbiroległegoogroduFaadabudynkuwyłożonacerwoną,
rcnieormowanącegłą,któranadawałaprotejbrylemakuigutu,pryjemniekomponowałai
ciemnątolarkąokienidrwi,którychnietypowawielkoćnamniejejdiałcekompletnie
pobawiałabyużytkownikówprywatnociDarynaapłaciłaakur,wiłagłbokioddechiwyiadła
z samochoduTakówkarprawniewykrciłnapodjedie,bramacichoamknłaia
odjeżdżającąkodąidiewcynaotałaamaumużytkownikówdrogibyłbardomałołyalny
przy oddalonym od ulicy domu.
Nimdążyłanacinąćdwonek,wdrwiachpojawiłi rołymżcynapocterdietcewkrykliwej
kouliodłaniającejowłoionąklatkpieriowąibiałych,lnianychpodniachopinających
uminionenogi,odianewklapkiaruconenagołe,adbanetopy,któryjowialnymumiechem
nautachpaliłcygaroPrechwiltakowałjąwoimiarymiocami,którychchłódiprenikliwoć
upełnieniepaowałydopoornieniegronejtwary
- podiewałemiCiebieDarynaKravchukWejdPonajBorya- OdewałiporoyjkuMiał
tubalnygło,którymw tenbeceremonialny,typowydlaRojanpoóbaproiłjąwdorodka
Darynawidącteniebepiecneocyprechwilpocułaukłucietrachuichciałaiwycoać,ale
natychmiatouknłaiwduchu,żeniepotopryjechałatakikawał,żebybepowoduwiać
Zretąmaplandowykonaniaimuiigotrymać,apierwympunktemnalicieprawdo
ałatwieniabyłokupnopaportucinłamocniejpreruconąpreramitorebkimiało,
prywołującnautaumiech,jakimnieracarowałaklientów,prekrocyłaprógdomuPrechodąc
obokgopodarawycuławyraną,mkąwońjegociaławymieanąmarkowymiperumamiora
dymemdrogiegocygaraiwbrewobiemuiałaprynać,żejejipodobała
Byłaprawdiwąkobietąitobardowiadomąwojegoekapilu,alenieraidiwiłamomentom,
wktórychcaaminagleiniepodiewanieprychodiłonieocekiwanepodniecenieCaemwkinie,
caemwtakówce,caemnaakupachCobyćmożepowalałojejwykonywaćwojąnicącą
pychikpractakdługotoakt,żedarałojejipreżywaćniektórymiklientamiprawdiwe
orgamyNiewiediałaamawgjakiegoklucabylidobieraniprejejkobiecoć,alepodejrewała,
żetonajdobitniejydowódnadiałanienieuchwytnychitajemnicycheromonów,októrych
łyałakiedywnocynaTVR
Borypoprowadiłjąprewielkialondowytwornegogabinetupodłogąwyłożonągrubą,
delikatnąwykładinąioparłipoladkamiomaywnebiurkoPretarłrkaminadgartkami
opitymigrubymiłotymiłańcuchamigte,carnewłoylekkoprypróoneiwinąiałożył
opalone,uminioneramionanailnąklatkpieriową
- Uiąd,DaraNapijeicego?– wkaałotelibogatoatawionybarek
- DikujMapaport?PryniołamorTakjakutalalimy,pićtyicy– Diewcynaniecuła
ikomortowowtymwielkim,cichymdomuichciałajaknajybciejałatwićpraw,którą
pryła
- mam,mam,ajakże,alepocotenpopiech- ignąłrkąaiebieipodniółcerwoną
kiążeck– KatiaKruminowa,latdwadieciaeć– wyciągnąłrkdokumentemdokonale
imitującymoryginałwkierunkuUkrainkiiabrałgoybko,gdypodeładoniego
Diewcynadomyliłai,żenajpierwmuidaćpieniądeMżcynawiąłplikbanknotówinie
licącruciłpogardliwymumiechem,lekceważąconabiurkoPrechwilwpatrywałiwmłodą
kobiet
- Widi,Darynko,cyracejKatiuko,oratoamałoBoryowinależyipremiaaybkie
ałatwieniepapierów– Od rau,gdytylkotopowiediał,ajegowrokłakomiepreunąłipo
mukłymciele,wiediała,ojakąpremichodiRojaninowiNiepootawiłteżcieniawątpliwoci
wyjmująckieeniipredierającopakowaniepreerwatywy
PrełknłaliniprechwilbiłaimylamiTeraniebyłownimnic,cojeceparminuttemu
wywołałowjejpodbruupryjemnełakotanieGardiłatojącympredniąbydlakiemimiała
ochotplunąćmuwtwar
"Kurwa!Pryigam!Otatnira!"pomylaławciekłanaRojaninaipowoliniepretającpatreć
muwocyuklkłagołymikolanaminamikkiejwykładinieodkładającoboktorebk,któraunła
ijejramieniaTwardiewcynynalałainawyokocikrocaałera,amateriałpodni
napiąłipodwpływemdiałaniacoralepiejukrwionychminiprecuwającychnadchodącą
rokoWtałbiurkaiumiechemwycicy,ciąglepaląccygaroocaminakaałjejropiąćwoje
podnieDarynawprawnymruchemwyjłatywnyjużcłonekmżcynyiwpatrująciwniego
chwil,ujławwilgotneutaByłdoćduży,alemieciłjejiwbuibetruduPilnowałatylko,żeby
niewpychałidogardłaUmiałatorobićdokonale,wkońcubyłaproejonalitką,anajlepym
potwierdzeniem wysokiej klasy fellatiobyłygłonejki,jakiełyałanadpracującąintenywnie
głową
PochwilimuiałaprerwaćRojaninchwyciłjąpodpachy,ilnymruchemoparłobiurko,jednąrką
prycinąłilniedoerokiegoblatu,drugąaruciłnaplecywiewnymateriałukienki,darłmajtki,
niepatrącnato,żenicyjejbielinKolanemroepchnąłerokonogipowodując,żeteracałym
ciałemropotarłainabiurkuPrechwilwpatrywałiwwypitenamitnie,cupłe,
diewcceciąglepoladkiNaglebeotreżeniauderyłmocnootwartądłoniąnajpierwwjeden,
potem od razu jeszcze mocniej w drugi.
- Hej!Cojet?Pretań,tobolało!– Darynapróbowałaprotetowaćiwyrwaćipodwłady
nagranegocorabardiejBorya,aletentylkomocniejprycinąłjej głowdomebla
uniemożliwiającopór
- Co,piepronakiżnickanielubiotro?H?ZarapocujecotorokomatoWyjebiCijak
burąuk,tojecebdiebłagaćowicej!- Zamiałiohydnie,charcąclekkopodniecenia
Byłodniejco najmniejdwaraywikywicpotanowiłaaniechaćoporuijaketkiraywceniej,
precekaćtocomiałoitać
Podnieconyjecebardiej,gdywycuł,żewiotcałapodjegoilnąrką,roochoconywłanymi,
pronymiuwagamipotarłgwałtownie rompalcaminawilżonymiliną,którejretkiwiałymu
rochylonychpodnieceniawargijednymybkim,brutalnymruchemwedłwjejróżową
celink,odraudobijającwojeciemneldwiadogładkiej,białejkóryDiewcynatylkojknła
głonobólu,aocumimowolniepopłynłyniechcianełyBorytymcaem,pochwili,podca
którejrokoowałicianotąjejnieprygotowanej,nierogranejwaginy,acąłybkimi,mocnymi
ruchamiprawiać,żemuiaładotoowaćidojegowielkiego,twardegocłonka
Gdymiałajużnadiej,żeachwiltaprykraudrkaikońcyibdiemogłacikającwrku
nowiutkipaport,wyjćdomupadalca,któryjąniemiłoiernieobcierał,prerażeniemułyała
- Borys, bracie! A co to, kurwa, za niepodianka?Podielżeinajlepymikumplami,ha,ha,ha!–
Darynawytraonanienażarty,kątemaławionegookadotregłatojącychwdrwiachdwóch
innychmżcyn,którybekrpowaniaaclirucaćkouleiodpinającpodnieićwkierunku
biurka.
- Nie!Niegadami!Nietakiumawialimy!Pućmnietypierdolonyneandertalu!Niee!!!–
nowupróbowałaiwyrwaćBorytylkoarechotałłowieco,chwyciłDarynbrutalnieawłoyi
odchyliłmocnogłowprawiełamiącdelikatnykarkdiewcynyNicobienierobiącnagłego
towarytwa,niepretającaleńcoużywaćjejmłodieńcejkobiecoci,wydyałnienawicią
- Zamknijikurwo,boCiabijjakpierdolonąuk,którą,kurwajeteJakbdie
grzecznatowytkobdiedobreRoumie?!Roumiekurwo???!!!– arpnąłponownie
całejiłyacikanewcielewłoyZgardłaDarynywrakropelkamilinywydotałikrykbólu,a
ocupopłynłyłyTowytarcyłogwałcicielowi,któryruającbiodramiwaleńcympdie,
wchodąciwychodącniejmocnoiybkonicymtłokiwturbodoładowanymilnikumucecar
podcawyciguNacar,dikim,wiercymrykiemdoedłwjejwntruomałoniepobawiając
dziewczyny skalpu.
Jeszcze prechwilleżałnaniejgłonodyąc,ciąglecikającrdawewłoyUkrainki,któranie
miałajużnawetiływrecećbóluPochwilipuciłpachnącącupryniedłrokraconejpry
biurkuobolałejex-callgirlTanatychmiatpróbowałaipodniećOdwróciłaitylkojednakpoto,
żebypocućnatwaryilneuderenie,którepowaliłojąpowrotemnabiurkoZnoapoleciała
trużkakarmaynowejkrwiPochwiliciopiciąwbruchpobawiłjąoddechuiodebrałwelką
wolimożliwoćwalkiKolejnynapatniketojącymjużtywnocłonkiempołożyłwijającąi
wechogarniającegobóludiewcynnaplecachnabiurku,brutalnierowarłjejdelikatnenogi
robiącnaudachgranatoweiniakiiwedłwmocnojużroepchanądiurkacynającdrugąrund
gwałtu
Borytymcaemiadłnaotelupryglądająciwytkiemuumiechem,atrecimżcyn
wpatrująciwrogrywającąiprednimcen,maowałybkowojegopenia,aniprechwil
nieodrywającklitegopodnieceniawrokuodnikającegowcerwonejwaginiecłonkakolegi
KreatureużywającejobienaupodlonymiobolałymcieleDarynyniewytarcyłwykły,amcy
wytrykMuiałpójćdalej,abyapokoićchoreintynktyCałycabdącwcieleUkrainki,która
zacinłaocyniechcącwidiećwykrywionychpodnieceniemtwaryoprawcówipróbującwten
poóbodciąćioddiejącegoinaniejgwałcie,amachnąłiiporakolejnynieogranicającw
żadenpoóbiłyciou,uderyłjąwobolałą,umaanąwieżąkrwiątwar,apotemnowuinatpny
raz...
IdącapobocemulicąłupkąokrwawionaDarynamiałapute,niewidącepojrenieCopewien
caprejejumyłpremykałaniechcianawijawpomnieńotatnichgodin
potwornybólpkającychbówimetalicnymakkrwi,gdykolejneuderenietraiawrowartąw
wiercymkryku,piknąjecetakniedawnotwar
PROZ!!!NIE!!!
obrydliwymiech,atańkirechotkolejnegonapatnika,któryobracajejbewładneciało
powrotem na brzuch i..wbijaibrutalnieniewużytą,lepkąodwytrykówpoprednikówwagin,
alewcianyupełnieinieużywanyodbytWewpomnieniachponowniełyyrolegającyiw
cacerykbólu,takwielkiegocierpieniainównienawidonegłoymżcynnapdającychi
wzajemnie do dalszej perwersji...
jajużniemog!
kańwykrywionychdogranicmożliwociobolałychtawówrąk,cikanychwmocarnychdłoniach
katów,oalałychpodnieceniaiwładynadbebronnąkobietą
...nnnnnieee...
...ohydnymakuryny,którąjąoblewają,gdyprawieomdlałabóluleżyuichtóppoapokojeniu
najgorych,mrocnych,obrydliwych,upadlających,wiercychdewiacji
także
jednamyl,jakatkwiwniej,gdyigaobolałąrkądoleżącejnapodłodetorebkiicelujew
odwróconedoniejplecypotworów,pijącychemiechemdrinkiprypełnymprednichtrunków
barku... ZABIJ, ZABIJ, ZABIJ...
krykibóluiprerażenia,gdyjedenpodrugimpadająbebronnipodudereniamikul
wystrzeliwanych z jejwypróbowanegomithandWeon
aremógipomieanekrwiąidrobinkamicaki,gdyłaniającinanogachpodchodido
Zgłoś jeśli naruszono regulamin