Kuzynka Aneta.pdf

(118 KB) Pobierz
Kuzynka Aneta
Mojakuynkanetajettaraodemnieo7lat.Zawewbudałaumniepożądanie.Pamitamjak
ctowyobrażałemobiejąnagąipryokajijechałemnarcnym.netatograbnakobieta.Ma
krótkierudewłoy,niebytmożeduże,alejdrnepieri,wpaniałąpupigrabnenogi.Cóż,jako
etyytamudodać,żemaidealnetopy.Jajetemwykłymgociem,wicniebditu
ropiywał.
Wytkowydaryłoikilkalattemu,wwakacje.Pojechałemwranetąirodicaminawakacje
nadmore.Miałemwtedy16lat.Ctochodiłemnetąwróżnemiejca.Pamitamdobrejakmi
tawał,gdywidiałemjąwamymtrojukąpielowym.Któregodniabylimyraemnaplaży.
Pływałemwmoru,agdywróciłemnetyniebyłonarcniku.Mamapowiediałami,żegdie
poła.Ijapotanowiłemiprejć.Trochminłonimdoedłemdowydmy,aktórejułyałem
odgłoyabaw.Potanowiłemcichopodejreć.amiijużpewniedomylaciekogotamobacyłem.
Otóżmojakuynka,abawiałaijakimgociem.Leżałanaiemiwamejtylkogóreodkotiumu,
akoleleżałnaniejipouwałją.Nietety,bawiliikrótko.Pochwilikoledoedłpucająciw
cipkmojąkuynki.Jecechwiltakleżeliodpocywając.Wrecietengoćwtałi...poedłobie.
Ottakpoprotu.netateżipodniołaiacłaakładaćmajtecki.Nawetnieauważyłem,że
acąłempocieraćprekąpielówkimojegocłonka.Itobyłachwila,comnieruyło,wyedłema
wydmy.
- netka,ładnieibawinadtymmorem– twierdiłemumiechemnatwary
Zawtydiłaimocnoiarumieniła.
- Oj Piotrek... - wydukałatylkoakrywająci(choćprecieżpierijejitakniewidiałem).Nie
patryłamiwocy.
- Oj Aneta – odpowiediałemweoło– podnieciłamnie.Obciągnijmi,ajanicnikomuniepowiem.
leżbyłaakocona.Prechwilniepotraiłanicpowiedieć.
- Noco?JakiemuobcemukoleiowipowalaCirżnąć,akuynowinawetnieobciągnie?Pewnie
nawetnienałaimieniatamtego.
- le...Jetemyrodina...Niemog...
- Jak wolisz – ramionamitylkowruyłem– nieutrymategowtajemnicy,żejakikoleCi
wypieprył.
netabyłaniecoreygnowana.Wumieniewiemcemu.Powiediałbymrodicomico?Precież
byłapełnoletnia,niebyłaichcórką.Wujkowiiciocibympowiediał?Kuynowi?Babci?Noalewidać
jątomartwiło.Bowiemwetchnłaikaałamipodejćdoiebie.ciągnąłemkąpielówki.Mojapała
wciążtercała.netaarawiłajądout.Cóż,pewnierocarujtocytacy,aleabawadługonie
trwała.jabyłemtakpodniecony,prejtyiwniebowity,żeniewieleniejpamitam.neta
pracowałautami,póniejrkąinimiobejrałem– jużmojapermabyłanajejniecopiegowatej
buzi.
Jużnatpnegodniaranowydaryłaikolejnanieamowitarec.Jużranonetaukradkiemruciła
domnie"nigdiedinieidrodicami".Niewiediałemocochodi,ale,kiedyrodicepowiedieli,
żeidąnaplaże,powiediałem,żeniechcemiiiżeotajwpokoju.netapotąpiłapodobnie.
Zotalimywpokojuamnaam.Mojakuynkaodianabyławkrótkąjeanowąpódnickijaką
blueck.Uiadłanabregułóżka,akładającnognanog.Trochiobawiałemromowynią,
aleotałemnówakocony.netkaumiechemnatwarypowiediała.
- MacałkiemporegoPiotru.podobałmii.Icóż,widaćtounarodinne,alepodnieciłamnie
myl,żemogłabymuprawiaćekkuynem.CoTynato?
Wodpowiedipodedłemdoniej,położyłemmiało rknajejudieiacąłemcałować.Uwiercie,
żeawemaryłemotym,żebypocałowaćutanetki.Mojadłońwdrowałapojejudie,wunła
ipodpódnick...ybkopobyłemiubrań.netateżrobieraćiacła,alepoproiłemby
otaławtejpódnicce.
Zacąłemwpierwpalukamidotykaćjejparki.Cułemjakpreedłjądrec,łyałemjakcicho
jknła.Rochyliłanogi.Całującjejyjipieri(tak,wreciemiałemjejcycukiwcałejokaałoci)
jeżdżałemutamicoraniżej. Wreciepodciągnąłemjejpódnickdogóryijykiemdotknąłem
jejcipki.Wpierwdelikatnie.póniejcoraybciejmójjykacąłiwniejporuać.Wuwałem
goiwyuwałem,poruałemwgór,wdółinaboki.Prawdmówiącniemiałemwprawywtakiej
abawie.Robiłemtocowidiałemnierawpornoachitocopodpowiadałmiintynkt.netka
acłajcećiwdychać.Chwyciłamojądłoń.janieprerywałem.Mojawolnarkadotykałajej
pieri,ajykpenetrowałjejwntre.Muprynać,żeniełatwobyłojądoprowadić.Trochto
trwałonimjejdłońacinłaimocniejnamojej,aonakryknła.Doła,preżywałaorgam.
Wytarłemniecotwarjejoków.Onanatomiatwciążmiałajeceocyamknitepoorgamie.
Patryłemnanią,walącobiekonia.Wreciełapałaniecopowietra.pojrałanamnie.
- Chodtukuynie.Zerżnijmnie.Iniewychodnimiwemnieniepuci.
Niemalżemirokaał.Niemylałemokonekwencjach.Zaranalałemimidyjejudami.
Nacelowałemwojegoiutanajejcipkiwedłemnią.Wetchnlimyoboje.Zacąłemwolno
poruaćbiodrami.Mójpeniporuałiwjejmokrymwciążłonie.Prypieałem.netkanów
jcała.Wbiłamipanokciewplecyiepnła"Rżnijmnie".Prypieyłemwicjece. Onaobjła
mnienogamiwpaie,ajawówcajużpouwałemjąotro.Beahamowań.Wbijałemigłbokow
jejpark,takgłbokojakmogłem.Onateżmipomagałaporuającbiodrami.Wreciepocułem
bliżającąiroko.Mojeminienapiłyi,ajaniewytrymałem.Doedłemamojenaienie
alałowntremojejkuynki.Opadłemnaniąłapiącoddech.Chwiltrwałonimcokolwiek
powiedielimy.
- Dobryjetekuynie– pochwaliłamniewrecieneta.
- Imamjeceniecoił– odparłemara.
- Niewier– roemiałai– Pokaż.
Cóżmiałemochotnainnąpoycj.
- Tochoddotołu.PochyliajawypieprCiodtyłu.
netachciąigodiła.Zarabyłaprytoleipodwinławyokowojąpódnick.Mójkuta
nowutanął.Wicaranalałemianetą.Chwilgopomaowałeminówwbiłemiwjej
cipk.Teratrymałemjąabiodraiarapreedłemdootrejabawy.Piepryłemjąybko
poruającbiodrami.Ijejimoimi.Pryokajidotałaodemniekilkaklapów,naktóreareagowała
jkniciami.Takapoycjabyładecydowaniemojąulubioną.Dlategoteżctowalniałembycała
abawatrwaładłużej.neciewidaćipodobało.Wiłaitylkopodemnąijcała.Tymraem,po
dłużejabawiecytowalimyoboje.Onakrycałapreżywającorgam,ajawdychałem
ponowniepucająciwnią.
Nietetywtewakacjewicejtegonierobilimy.ledążylimyjeceporomawiać.Powiediałem
neciejakuwielbiamkobiecetopy.Onaminatomiat,żechciałabypróbowaćkiedywpup.Cóż,
niedługopowakacjachnadaryłaiokajaimojakuynkawiłamojegopeniamidywoje
tópki.Robiłaminimidobre.Wpanialebyłodojćipucićiwłanienajejpiknetopy.Pónieji
jarobiłemjejdobrepalcami.Odtamtegocaubykalimyidoćcto– kiedytylkonadaryła
iokaja.
Dinetamamżaale...
Chceciewiediećcobyłopo"ale"?
Zgłoś jeśli naruszono regulamin