Miedzińska-Podstawy psychologii-Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (2010).pdf

(1240 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
838688221.032.png
838688221.033.png 838688221.034.png 838688221.035.png 838688221.001.png 838688221.002.png
838688221.003.png 838688221.004.png 838688221.005.png 838688221.006.png 838688221.007.png 838688221.008.png 838688221.009.png 838688221.010.png 838688221.011.png 838688221.012.png 838688221.013.png 838688221.014.png 838688221.015.png 838688221.016.png 838688221.017.png 838688221.018.png 838688221.019.png 838688221.020.png 838688221.021.png 838688221.022.png 838688221.023.png 838688221.024.png 838688221.025.png 838688221.026.png 838688221.027.png 838688221.028.png 838688221.029.png 838688221.030.png 838688221.031.png
 
SPIS TREŚCI: str.
WPROWADZENIE ......................................................................................................................................... 5
PROCESY POZNAWCZE ..................................................................................................................... 10
1. Procesy sensoryczne .................................................................................................................... 10
2. Spostrzeganie ........................................................................................................................................ 13
3. Procesy uwagi ...................................................................................................................................... 16
4. Procesy pamięci ................................................................................................................................. 19
5. Myślenie ...................................................................................................................................................... 25
PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH ............................................... 37
1. Inteligencja ............................................................................................................................................... 37
2.Temperament ........................................................................................................................................... 45
3. Aspiracje ..................................................................................................................................................... 54
4. Samoocena ................................................................................................................................................ 59
5. Emocje ........................................................................................................................................................... 63
6. Procesy motywacyjne ................................................................................................................. 71
7. Stres ................................................................................................................................................................... 83
WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ ...... 90
1. Grupa społeczna ................................................................................................................................ 90
2. Wpływ grupy na jednostkę .................................................................................................. 95
3. Spostrzeganie społeczne ........................................................................................................ 104
4. Postawy społeczne ........................................................................................................................ 112
5.Uprzedzenia, stereotypy i dyskryminacja ......................................................... 117
PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ ...................................................... 125
1. Okres prenatalny i noworodkowy ............................................................................. 127
2. Wczesne dzieciństwo ................................................................................................................ 128
3. Wiek przedszkolny ....................................................................................................................... 132
4. Późne dzieciństwo ......................................................................................................................... 137
5. Adolescencja ........................................................................................................................................ 140
6. Dorosłość i jej fazy ....................................................................................................................... 145
PODSTAWY PSYCHOPATOLOGII ...................................................................................... 151
1. Schizofrenia ........................................................................................................................................... 151
2. Zaburzenia nastroju ..................................................................................................................... 156
3. Zaburzenia lękowe ........................................................................................................................ 159
4. Zaburzenia odżywiania ........................................................................................................... 161
5. Uzależnienia ......................................................................................................................................... 163
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................. 173
Zgłoś jeśli naruszono regulamin