Fenomen przywiazania - Magdalena Godlewska, Agnieszka Łukasiewicz-Posyniak, Agnieszka Rudzka, Renata Ulman-Bogusławska.pdf

(610 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Magdalena Godlewska
Agnieszka Łukasiewicz-Posyniak
Agnieszka Rudzka
Renata Ulman-Bogusławska
fenomen
przywiazania
Budowanie więzi z małym dzieckiem
i jej wpływ na jego rozwój
publikacja bezpłatna
857679589.010.png
Magdalena Godlewska
Agnieszka Łukasiewicz-Posyniak
Agnieszka Rudzka
Renata Ulman-Bogusławska
fenomen
przywiazania
Budowanie więzi z małym dzieckiem
i jej wpływ na jego rozwój
publikacja bezpłatna
Wydawca
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel
Redaktor prowadzący
Maria Wojtanek
Autorzy
Magdalena Godlewska
Agnieszka Łukasiewicz-Posyniak
Agnieszka Rudzka
Renata Ulman-Bogusławska
Koordynator Projektu
Maria Wojtanek
Rysunki
Bogusława Chmielewska
Korekta
Karolina Majchrzak
Projekt i opracowanie graiczne
Franciszek Prusiecki
Druk i oprawa
GRAFIS Wydawnictwo i Poligraia
Nakład 1000 egzemplarzy
Publikacja bezpłatna
ISBN 978-83920094-4-3
ul. Nowolipki 27/1a
01-010 Warszawa
www.przyjaciel.pl
Copyright by Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJACIEL
Warszawa 2012
Publikacja wydana w ramach projektu Mamy Czas
Projekt współinansowany ze środkówThe Velux Foundations
w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje
FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji
857679589.011.png 857679589.012.png 857679589.013.png 857679589.001.png 857679589.002.png 857679589.003.png 857679589.004.png 857679589.005.png 857679589.006.png 857679589.007.png 857679589.008.png
5
15
Historia pierwszej miłośc i
Dlaczego dziecko potrzebuje czuć się kochane
AGNIESZKA RUDZKA
Słucham, czuję, rozumiem
O komunikacji między matką a dzieckiem i rodzącej się więzi
AGNIESZKA ŁUKASIEWICZ-POSYNIAK
U źródeł rozwoju przywiązania
Dotyk w rozwoju małego dziecka
RENATA ULMAN-BOGUSŁAWSKA
W poszukiwaniu rozumienia i bliskości
Typy przywiązania i ich wpływ na rozwój dziecka
MAGDALENA GODLEWSKA
23
31
Droga Czytelniczko,
oddajemy w Twoje ręce publikację przygotowaną z okazji pro-
wadzonego przez Fundację PRZYJACIEL: projektu „Mamy
Czas”. Projekt oraz niniejszą książeczkę kierujemy do mam
małych dzieci, których rozterki i problemy związane z wejściem
w nową rolę stawiamy na pierwszym planie. Z troski o harmo-
nijne relacje matki i dziecka staramy się przekazać idee mówiące
o tym, że macierzyństwo to nie tylko naturalnie przychodzący
stan, ale również wymagająca wysiłku edukacja i praca nad sobą.
Jesteśmy przekonani, że matka, która rozumie swoje emocje oraz
reakcje dziecka czuje się w swojej roli bezpieczniej, a co za tym
idzie bezpieczniejsze jest i dziecko.
Artykuły napisane przez specjalistów (na co dzień pracujących
z rodzinami) dotyczą wspierania rozwoju prawidłowej więzi
z dzieckiem poprzez kontakt izyczny, empatyczną komunika-
cję, rozumienie potrzeb dziecka oraz własnych emocji. Publi-
kacja zawiera omówienie trudności, które napotyka rodzina
w związku z pojawieniem się dziecka i jego wychowaniem oraz
podpowiedzi, co może zrobić matka by budować satysfakcjo-
nującą relację z dzieckiem.
Mamy nadzieję, że „Fenomen przywiązania” będzie dla naszych
czytelniczek inspiracją do uważnego uczenia się bycia mamą
oraz stworzenia ciepłej i jedynej w swoim rodzaju relacji.
W tym miejscu chciałabym także serdecznie podziękować
autorkom za chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz
wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie publikacji.
Maria Wojtanek
Fundacja PRZYJACIEL
857679589.009.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin