Nikon Coolpix P510 3D instrukcja PL.pdf

(17289 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
APARAT CYFROWY
Dokumentacja aparatu
Pl
853692247.050.png 853692247.055.png 853692247.056.png 853692247.057.png 853692247.001.png 853692247.002.png 853692247.003.png 853692247.004.png
Informacje dotyczące znaków towarowych
Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Macintosh, Mac OS i QuickTime są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Logo iFrame i symbol iFrame są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Adobe i Acrobat są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc.
Logo SDXC, SDHC I SD są znakami towarowymi organizacji SD-3C, LLC.
PictBridge jest znakiem towarowym.
Logo , HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi organizacji HDMI Licensing LLC.
Wszelkie inne nazwy handlowe wymienione w tej instrukcji lub w innych dokumentach dołączonych
do tego produktu firmy Nikon stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe
odpowiednich podmiotów.
AVC Patent Portfolio License
Produkt ten objęty jest licencją w ramach AVC Patent Portfolio License na osobiste i niekomercyjne
wykorzystywanie przez użytkownika w celu (i) kodowania obrazu wideo zgodnie ze standardem AVC
(„obraz wideo AVC”) oraz/lub (ii) dekodowania obrazu wideo AVC, który został zakodowany przez
użytkownika na potrzeby osobiste i niekomercyjne oraz/lub został uzyskany od dostawcy obrazu wideo,
który posiada licencję umożliwiającą udostępnianie obrazu wideo AVC. Nie udziela się licencji
wyraźnej ani dorozumianej na jakiekolwiek inne formy użytkowania. Dodatkowych informacji udziela
MPEG LA, L.L.C.
Odwiedź adres http://www.mpegla.com .
853692247.005.png
\
Wprowadzenie
Elementy aparatu i podstawowe operacje
Podstawy fotografowania i odtwarzania
Funkcje fotografowania
Funkcje odtwarzania
Nagrywanie i odtwarzanie filmów
Korzystanie z funkcji GPS
Ogólne ustawienia aparatu
Część Dokumentacja
Uwagi techniczne i indeks
i
853692247.006.png 853692247.007.png 853692247.008.png 853692247.009.png 853692247.010.png 853692247.011.png 853692247.012.png 853692247.013.png 853692247.014.png 853692247.015.png 853692247.016.png
Wprowadzenie
Zapoznaj się z tym w pierwszej kolejności
Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego Nikon COOLPIX P510.
Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu należy zapoznać się z informacjami w części „Zasady
bezpieczeństwa” (Avi) oraz w niniejszej instrukcji. Po zapoznaniu się należy przechowywać
w dostępnym miejscu i korzystać z niego, aby jeszcze lepiej poznać użytkowany aparat.
Sprawdzenie zawartości opakowania
W przypadku braku jakichkolwiek elementów należy skontaktować się ze sklepem, w którym aparat
został zakupiony.
Pokrywka obiektywu LC-CP24
(z przewodem)
COOLPIX P510
Aparat cyfrowy
Pasek aparatu
Akumulator litowo-jonowy EN-EL5
(z pokrywą styków)
Ładowarka EH-69P*
Kabel USB UC-E6
Kabel audio-wideo EG-CP16
ViewNX 2 Installer CD (Płyta CD z
wersją instalacyjną programu
ViewNX 2)
Reference Manual CD (Płyta CD z
dokumentacją aparatu)
Gwarancja
* Jeśli aparat został zakupiony w kraju lub regionie, w którym wymagane jest stosowanie adaptera wtyczki, w
zestawie znajduje się odpowiedni adapter wtyczki. Kształt adaptera wtyczki jest różny w zależności od kraju lub
regionu zakupu.
UWAGA: Karta pamięci nie jest dostarczana z aparatem.
ii
853692247.017.png 853692247.018.png 853692247.019.png 853692247.020.png 853692247.021.png 853692247.022.png 853692247.023.png 853692247.024.png 853692247.025.png 853692247.026.png 853692247.027.png 853692247.028.png 853692247.029.png 853692247.030.png 853692247.031.png 853692247.032.png 853692247.033.png 853692247.034.png 853692247.035.png 853692247.036.png 853692247.037.png 853692247.038.png 853692247.039.png 853692247.040.png 853692247.041.png 853692247.042.png 853692247.043.png 853692247.044.png 853692247.045.png 853692247.046.png 853692247.047.png
 
Zapoznaj się z tym w pierwszej kolejności
Informacje na temat tej instrukcji obsługi
Aby natychmiast rozpocząć korzystanie z aparatu, zapoznaj się z częścią „Podstawy fotografowania i
odtwarzania” (A17).
Aby poznać elementy aparatu i podstawy obsługi, zapoznaj się z częścią „Elementy aparatu i
podstawowe operacje” (A1).
Inne informacje
Symbole stosowane w tej instrukcji
Aby ułatwić wyszukiwanie informacji, w niniejszej instrukcji zastosowano następujące symbole:
Ikona Opis
B Ta ikona oznacza ostrzeżenia i informacje, z którymi należy zapoznać się przed rozpoczęciem
korzystania z aparatu
C Ikona oznaczająca uwagi, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem
korzystania z aparatu.
A/E/F Te ikony oznaczają inne strony zawierające istotne informacje; E: „Część Dokumentacja”,
F: „Uwagi techniczne i indeks”
Karty pamięci SD, SDHC i SDXC są w niniejszej instrukcji określane wspólnie jako „karty pamięci”.
Ustawienie wprowadzone fabrycznie w zakupionym aparacie jest nazywane
„ustawieniem domyślnym”.
Nazwy pozycji menu wyświetlanych na monitorze aparatu oraz nazwy przycisków i komunikatów
wyświetlanych na monitorze komputera są wyróżnione pogrubioną czcionką.
W niniejszej instrukcji w wielu miejscach pominięto zdjęcia na ilustracjach przedstawiających
monitor aparatu i wizjer, aby wyświetlane na nim wskaźniki były lepiej widoczne.
Zamieszczone w niniejszej instrukcji ilustracje i rysunki przedstawiające monitor aparatu mogą się
różnić od rzeczywistego wyglądu.
iii
853692247.048.png 853692247.049.png 853692247.051.png 853692247.052.png 853692247.053.png 853692247.054.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin