Koronka do Miłosierdzia Bożego.odt

(58 KB) Pobierz

  

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(Dz.I.s.196-197)

Na początku:

Ojcze nasz...,    Zdrowaś Maryjo...

 

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę             w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie. Grzechów odpuszczenie. Ciała zmartwychwstanie. Żywot wieczny. Amen.

 

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze     i całego świata. (1 raz)

 

Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (10 razy)

 

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy)

 OBIETNICE PANA JEZUSA I BOGA OJCA

 

              Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, Miłosierdzie Moje ogarnie          w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. (Dz. II. s. 171)

               Kiedy przy konającym odmawia się tę koronkę, uśmierza się gniew Boży,   a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę,... dla bolesnej Męki Syna Mojego. (Dz.II.s.205)

               Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia.

Proś wiernego sługę mojego, żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim Miłosierdziu Moim, że kto w tym dniu przystąpi do Źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. (Dz.I.s.124)

 Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje Miłosierdzie i szerzyć cześć Jego, zachęcając innych do ufności w Moje Miłosierdzie, [Obiecuję że] dusze te w godzinę śmierci, nie doznają przerażenia. Miłosierdzie Moje osłoni je w tej ostatniej walce. (Dz.V.s.124)

Fragmenty z Dzienniczka św. Siostry Faustyny

(koniecznie przeczytaj całość)

http://www.faustyna.pl/

 

 Bardzo proszę:

 

Prześlij dalej na Chwałę Bożą i ratunek dla naszych braci i sióstr,    aby uwieżyli w Miłosiedzie Boże i czerpali z niego jak ze źródła życia.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin