Kurs Pons Czasy I Czasow Franc Ebook.pdf

(209 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
837989449.038.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
837989449.039.png
Czasy i czasowniki
francuskie
Pascale Rousseau
Wydawnictwo LektorKlett
Poznaƒ 2001
837989449.040.png 837989449.041.png 837989449.001.png 837989449.002.png 837989449.003.png 837989449.004.png 837989449.005.png 837989449.006.png 837989449.007.png 837989449.008.png 837989449.009.png 837989449.010.png 837989449.011.png 837989449.012.png 837989449.013.png 837989449.014.png 837989449.015.png 837989449.016.png 837989449.017.png 837989449.018.png 837989449.019.png 837989449.020.png 837989449.021.png 837989449.022.png 837989449.023.png 837989449.024.png 837989449.025.png 837989449.026.png 837989449.027.png 837989449.028.png 837989449.029.png 837989449.030.png 837989449.031.png 837989449.032.png 837989449.033.png 837989449.034.png 837989449.035.png 837989449.036.png
Wydawnictwo LektorKlett
ul. Rac∏awicka 72
60-302 Poznaƒ
tel./faks (061) 861 88 28
Tytu∏ orygina∏u: Verbtabellen Französisch
Projekt ok∏adki: Erwin Poell, Ilona Arfaoui, Marian Winiecki
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 1998
© dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001
ISBN 83-88507-37-0
T∏umaczenie i adaptacja: Przemys∏aw Znaniecki
Redakcja serii: Robert Kuc
Redakcja tomu: Daria Miedziejko, El˝bieta Piechorowska
Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot
Druk: ABEDIK, Poznaƒ
Wydanie I
837989449.037.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin