Ebook Kurs Pons Czasy I Czasow Wloskie.pdf

(207 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
837989138.038.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
837989138.039.png
Czasy i czasowniki
w∏oskie
Mimma Diaco
Laura Kraft
Wydawnictwo LektorKlett
Poznaƒ 2003
837989138.040.png 837989138.041.png 837989138.001.png 837989138.002.png 837989138.003.png 837989138.004.png 837989138.005.png 837989138.006.png 837989138.007.png 837989138.008.png 837989138.009.png 837989138.010.png 837989138.011.png 837989138.012.png 837989138.013.png 837989138.014.png 837989138.015.png 837989138.016.png 837989138.017.png 837989138.018.png 837989138.019.png 837989138.020.png 837989138.021.png 837989138.022.png 837989138.023.png 837989138.024.png 837989138.025.png 837989138.026.png 837989138.027.png 837989138.028.png 837989138.029.png 837989138.030.png 837989138.031.png 837989138.032.png 837989138.033.png 837989138.034.png 837989138.035.png 837989138.036.png
Wydawnictwo LektorKlett
ul. Rac∏awicka 72
60-302 Poznaƒ
tel./faks (061) 861 88 28
Tytu∏ orygina∏u: Verbtabellen Italienisch
Projekt ok∏adki: Erwin Poell, Marian Winiecki
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2000
© dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001
ISBN 83-88507-42-7
T∏umaczenie i adaptacja: Aleksandra Powalska
Redakcja serii: Robert Kuc
Redakcja tomu: Joanna Roszak, Aleksandra Powalska
Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot
Druk: ABEDIK, Poznaƒ
Wydanie I
837989138.037.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin