E-book Hiszpanski Rozmowki.pdf

(173 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Rozmówki
ze s∏owniczkiem
Zwroty i s∏ówka niezb´dne w podró˝y
Dialogi z ˝ycia wzi´te
Od rozmów o pogodzie do wysy∏ania e-maili
wydawnictwo LINGO
837988826.033.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
Justyna Jannasz
Powiedz to! HISZPA¡SKI
Rozmówki ze s∏owniczkiem
Konsultacja j´zykowa: W.D. Juan
837988826.034.png 837988826.035.png
Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com
Projekt makiety i opracowanie graficzne:
Studio 27, studio27@qdnet.pl
Zdj´cie na ok∏adce: Corel Professional Photos
Redakcja: Pawe∏ Pokora
Lektorzy: W.D. Juan, Mi∏ogost Reczek
Dêwi´k i monta˝: Dawid Czernicki
Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27
Druk i oprawa: Pozkal
© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2006
www.WydawnictwoLingo.pl
ISBN-10: 83-60287-03-1
ISBN-13: 978-83-60287-03-3
Spis treÊci
Auf dem Bahnhof
Wst´p
4
8. Zakupy i us∏ugi
84
6
96
Wymowa
9. Bank i pieniàdze
1. Najwa˝niejsze
10
10. Poczta i telefon
105
zwroty
115
11. Komputer
17
2. Podró˝ i zwiedzanie
i internet
3. Zakwaterowanie
29
12. Zdrowie i wypadki 122
4. Jedzenie
38
13. Tablice
133
5. Rozrywki i sport
52
14. Zarys gramatyki
159
6. Praca i biznes
63
15. S∏owniczek
171
polsko-hiszpaƒski
74
7. Relacje
mi´dzyludzkie
837988826.036.png 837988826.001.png 837988826.002.png 837988826.003.png 837988826.004.png 837988826.005.png 837988826.006.png 837988826.007.png 837988826.008.png 837988826.009.png 837988826.010.png 837988826.011.png 837988826.012.png 837988826.013.png 837988826.014.png 837988826.015.png 837988826.016.png 837988826.017.png 837988826.018.png 837988826.019.png 837988826.020.png 837988826.021.png 837988826.022.png 837988826.023.png 837988826.024.png 837988826.025.png 837988826.026.png 837988826.027.png 837988826.028.png 837988826.029.png 837988826.030.png 837988826.031.png 837988826.032.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin