Ebook Angielski Wzory Wypracowan, Repetytorium.pdf

(250 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Wzory wypracowaƒ
• Wzory wypracowaƒ z t∏umaczeniami
• Rozprawki, recenzje,
opisy, opowiadania
• Wszystkie wypracowania opatrzone
komentarzem i s∏owniczkiem
wydawnictwo LINGO
837986889.006.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
Pawe∏ Marczewski, Dobros∏awa Wiktor
Repetytorium
ANGIELSKI
Wzory wypracowaƒ
Konsultacja j´zykowa:
Alisa Mitchel Masiejczyk
837986889.007.png 837986889.008.png
Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com
Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl
Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk
Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora
ISBN-10: 83-60287-09-0
ISBN-13: 978-83-60287-09-5
© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2006
www.WydawnictwoLingo.pl
Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27
Druk i oprawa: Opolgraf
837986889.009.png 837986889.001.png
Spis treÊci
1. Rozprawki
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
TV and the Young ............................................................................................. 16
1.7
Rethinking the Memory ..................................................................................... 18
of the Holocaust in Poland
1.8
Paper or CD? Printed versus .............................................................................. 20
Electronic Books
1.9
Extreme Sports ................................................................................................ 22
1.10
Towards Fair International Trade ......................................................................... 24
1.11
Various Uses of Modern .................................................................................... 26
Technologies – Tendencies
and Prospects for the Future
1.12
Television Is Making Literature .......................................................................... 28
Increasingly Irrelevant
in the Modern World
1.13
Artificial Language? .......................................................................................... 30
1.14
Nuclear Power and the Environment .................................................................... 32
Protection
1.15
Computer Revolution in Business ....................................................................... 34
and Education
1.16
Are After-school Activities ................................................................................. 36
Good for Children?
1.17
Technological Development ................................................................................ 38
1.18
Part-time Job ................................................................................................... 40
1.19
Can We Justify Aggression ................................................................................ 42
and Violence in Mass Media?
1.20
Life Was Much Easier and Less ......................................................................... 44
Stressful before Mobile Phones
Were Invented
1.21
Benefits from Taking a Gap Year ......................................................................... 46
2. Recenzje
2.1
”The Godfather” – the Best Film ........................................................................ 48
about Mafia Ever Made?
2.2
Book Review of ”The Da Vinci Code” .................................................................. 50
by Dan Brown
3
www.WydawnictwoLingo.pl
837986889.002.png 837986889.003.png 837986889.004.png 837986889.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin