Ebook Naturalnie Szczupla Mt Biznes.pdf

(334 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Bathenny Frankel
Eve Adamson
Naturalnie
szczupła
3/61
Przekład: Katarzyna Sobiepanek-
Szczęsna
MT Biznes
Warszawa 2012
838106388.006.png 838106388.001.png
 
Tytuł oryginału: Naturally Thin: Unleash Your
Skinnygirl and Free Yourself from a Lifetime of
Dieting
Przekład: Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna
Redakcja: Aleksandra Bednarska
Projekt okładki: Michael Pangilinan
Zdjęcie autorki na okładce: Julie Brothers
Przygotowanie okładki w wersji polskiej: Beata
Kulesza-Damaziak, Karandasz
Skład: Anna Surzycka-Kucharczuk
Copyright © 2009 by BB Endeavors LLC
All rights reserved.
Copyright © 2010 for the Polish edition by MT
Biznes Ltd.
5/61
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane
rozpowszechnianie całości lub fragmentów
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci
zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektron-
iczną, fotograiczną, a także kopiowanie książki
na nośniku ilmowym, magnetycznym, optycznym
lub innym powoduje naruszenie praw autorskich
niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została
elektronicznie zabezpieczona przed nieautory-
zowanym kopiowaniem, dystrybucją i
użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana
zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.
Niniejsza publikacja zawiera opinie i koncepcje
autorki i jest sprzedawana z założeniem, że au-
torka i wydawca nie zajmują się w niej świadcze-
niem usług zdrowotnych. Przed zastosowaniem
jakichkolwiek sugestii zawartych w tej książce
lub wyciągnięciem jakichkolwiek wniosków
czytelnik powinien skonsultować się ze swoim
lekarzem. Autorka i wydawca zrzekają się
wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek
zobowiązanie, stratę lub ryzyko, osobiste lub
inne, poniesione w konsekwencji, bezpośredniej
lub pośredniej, wykorzystania i zastosowania
treści zawartych w niniejszej książce.
838106388.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin