Ziololecznictwo Dla Mlodziezy E-book.pdf

(2640 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Eliza Lamer-Zarawska
838089384.026.png 838089384.027.png 838089384.028.png 838089384.029.png 838089384.001.png 838089384.002.png 838089384.003.png 838089384.004.png 838089384.005.png 838089384.006.png 838089384.007.png 838089384.008.png 838089384.009.png 838089384.010.png 838089384.011.png 838089384.012.png 838089384.013.png 838089384.014.png 838089384.015.png 838089384.016.png 838089384.017.png 838089384.018.png 838089384.019.png 838089384.020.png 838089384.021.png 838089384.022.png
KSIKA NA ZAMÓWIENIE DLA FIRM!
WYDAWNICTWO ASTRUM, WYDAWCA PONAD 800 TYTUŁÓW KSIKOWYCH I MULTIMEDIAL-
NYCH, SPECJALISTA Z DZIEDZINY ZDROWIA, MEDYCYNY NIEKONWENCJONALNEJ, ZIÓŁ, METOD
SAMOLECZENIA, ZDROWEGO ODYWIANIA ORAZ EKOLOGII PROPONUJE NAWIZANIE WSPÓŁ-
PRACY POPRZEZ NAPISANIE SPECJALNEJ KSIKI NA ZAMÓWIENIE.
TAKIE PRZEDSIWZICIE NIE WYMAGA DUEGO NAKŁADU INANSOWEGO, ZA TO MOE PRZY-
NIEĆ SPORE KORZYCI, GDY NASZE POZYCJE SPRZEDAJ SI W NAKŁADACH OD 2.000 DO
100.000 EGZEMPLARZY, DYSTRYBUUJEMY JE PO WSZELKICH HURTOWNIACH, SKLEPACH SPE-
CJALISTYCZNYCH I KSIGARNIACH W CAŁEJ POLSCE. PONADTO NASZE PRODUKTY S RÓWNIE
W ZNANYCH SIECIACH HANDLOWYCH TYPU: EMPIK, MEDIA MARKT, SATURN.
WYDAWNICTWO ASTRUM SPECJALIZUJE SI W PRZYGOTOWANIU, PISANIU I WYDAWANIU
KSIEK NA ZAMÓWIENIE. PRACUJEMY DLA IRM, KTÓRYCH PRODUKTY (MISJA, CEL, PODNIE-
SIENIE EFEKTÓW SPRZEDAY) DOTYCZ SZEROKO POJTEGO ZDROWIA, YWIENIA, DIET, ME-
DYCYNY ITP. SWOJ OFERT KIERUJEMY RÓWNIE DO PRODUCENTÓW LEKÓW, SUPLEMENTÓW
DIETY, SPRZTÓW MEDYCZNYCH ITP. KONCENTRUJEMY SI NA BUDOWIE POZYTYWNEGO WI-
ZERUNKU IRMY I EFEKTYWNOCI SPRZEDAY PRZEZ PROFESJONALN INFORMACJ, NIE W ULOT-
CE, KATALOGU, ALE CZYM BARDZIEJ TRWAŁYM, W TYM WYPADKU W KSICE.
SZUKAMY IRM ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRAC,
KTÓRE CHCIAŁYBY ZLECIĆ NAM NAPISANIE KSIKI NA TEMAT SWOJEJ IRMY
ORAZ PRODUKTÓW .
DO TEJ PORY NAPISALIMY DLA RÓNYCH IRM I KONCERNÓW ORAZ WYDALIMY I WPROWA-
DZILIMY NA RYNEK KSIKI O PRODUKTACH DLA ZDROWYCH WŁOSÓW, O TŁUSZCZACH JADAL-
NYCH, O ODCHUDZANIU I WIELE INNYCH. SPECJALIZUJEMY SI I PRZYGOTOWALIMY TE WIE-
LE KSIEK DLA IRM MEDIALNYCH JAKO DODATEK DO GAZET.
W SPRAWIE SZCZEGÓŁÓW ZADZWO LUB NAPISZ DO NAS NA MAILA.
TEL. 71 328 61 31
ASTRUM@ASTRUM.WROC.PL
Z POWAANIEM
PREZES WYDAWNICTWA ASTRUM
LECH TKACZYK
838089384.023.png
www.wydawnictwo-astrum.pl
WROCŁAW
838089384.024.png 838089384.025.png
Redakcja
S TANISŁAWA T RELA
Opracowanie redakcyjne
E LIZA O RMAN
Redakcja techniczna
E LBIETA B URSZTYNOWICZ
PROJEKT OKŁADKI
A NNA J ANKOWSKA
Wydanie II
na podstawie wydania I
© COPYRIGHT BY LECH TKACZYK, WYDAWNICTWO ASTRUM, WROCŁAW 1996
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEONE
ADNA CZĆ TEJ PRACY NIE MOE BYĆ POWIELANA I ROZPOWSZECHNIANA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE
I W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, WŁCZNIE Z FOTOKOPIOWANIEM, NAGRYWANIEM NA TAMY
LUB PRZY UYCIU INNYCH SYSTEMÓW, BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY
Nasz adres
WYDAWNICTWO ASTRUM SP. Z O.O.
50-950 WROCŁAW 2, SKR. POCZT. 292
e-mail: handlowy@astrum.wroc.pl
TEL. (071) 328-19-92, FAX (071) 372-18-34
ZAMÓWIENIA NA KSIKI MONA SKŁADAĆ NA kartach pocztowych
lub przez INTERNETOW KSIGARNI WYSYŁKOW
http://www.wydawnictwo-astrum.pl
NAPISZ DO NAS LUB ZADZWO!
ISBN 978-83-7277-363-0
SPIS TREŚCI
WSTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SPECYIKA STOSOWANIA ZIÓŁ W OKRESIE MŁODZIECZYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
JAK STOSOWAĆ ZIOŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
GŁÓWNE LECZNICZE SKŁADNIKI ROLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ZIOŁA W ODYWIANIU I NIEKTÓRYCH DIETACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
CUKROWCE (WGLOWODANY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Witaminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
SKŁADNIKI MINERALNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
LECZENIE ZIOŁAMI W OKRESIE MŁODZIECZYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
TRUDNY OKRES DOJRZEWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
NERWICE, LKI – ZIOŁA USPOKAJAJCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
RODKI ROLINNE O DZIAŁANIU USPOKAJAJCYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
EMOCJONALNE ZABURZENIA ODYWIANIA. ANOREKSJA I BULIMIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
UZALENIENIA, NARKOTYKI, UYWKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Zaburzenia przemiany materii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
ZABURZENIA MIESICZKOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
MŁODZIECZE KŁOPOTY Z WAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ZIOŁA W LECZENIU NIEKTÓRYCH SCHORZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ZIOŁA W SCHORZENIACH UKŁADU POKARMOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ZIOŁA REGULUJCE TRAWIENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
ZIOŁA W SCHORZENIACH WTROBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
BIEGUNKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Zaparcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Choroby dróg moczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
CHOROBY INFEKCYJNE Z PODWYSZON TEMPERATUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
ROLINY W NIEKTÓRYCH CHOROBACH I URAZACH SKÓRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
INFEKCJE BAKTERYJNE, WIRUSOWE I GRZYBICZE SKÓRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
ZIOŁA W RÓNYCH DOLEGLIWOCIACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
ZIOŁA W LECZENIU CHORÓB ALERGICZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
PROILAKTYKA ZIOŁOWA – ROLINY PODNOSZCE ODPORNOĆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin