wykład gronowicz.pdf

(9840 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
WYKŁADDLAKIERUNKU
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
1
843084219.016.png 843084219.017.png 843084219.018.png 843084219.019.png 843084219.001.png 843084219.002.png 843084219.003.png 843084219.004.png 843084219.005.png 843084219.006.png 843084219.007.png
 
1. Analiza strukturalna
2. Więzybierneiicheliminacja
3. Analiza kinematyczna
4. Analiza kinematyczna c.d. – metody wektorowe
5. Metody analityczne kinematyki
6. Charakterystykamanipulatorów.Układypłaskie
7. Kinematykamanipulatorów,jakobian
8. Opismacierzowyukładówprzestrzennych
9. Notacja Denavita-Hartenberga
10. Przekładniezębateobiegowe
11. Wprowadzeniedodynamikimechanizmów
12. Analiza kinetostatyczna
13. Analizasił- metoda prac przygotowanych
14. Badanieruchuukładówpłaskich.Modele,redukcjasiłimas
15. Nierównomiernośćbiegumaszyny,sposobyregulacji
2
843084219.008.png 843084219.009.png
U K Ł A D Y M E C H A N I C Z N E:
Grupa I Elementy składowe nie przemieszczają się względem
siebie
konstrukcja nośna dachu hali,
wieża stalowa, most, korpus maszyny
Grupa II Elementy składowe przemieszczają się względem siebie
układ korbowy silnika spalinowego
zawieszenie koła samochodu, samolotu
schody ruchome
wysięgnik koparki, ładowarki
robot
3
843084219.010.png 843084219.011.png
UKŁADY KINEMATYCZNE:
MECHANIZMY MASZYN I URZĄDZEŃ,
POJAZDÓW, ROBOTÓW
(MANIPULATORY), …
4
843084219.012.png 843084219.013.png
Kurs ma nauczyć:
budowy i działania układów kinematycznych
metod analizy – opisu własności kinematycznych i dynamicznych
budowy i własności wybranych mechanizmów
Wiedza PRZYDATNA do:
projektowania, konstruowania i eksploatowania
5
843084219.014.png 843084219.015.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin