Klucz Młodsze 2012.pdf

(50 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Klucz odpowiedzi do Konkurs Wiedzy Biblijnej 2012 Etap I – szkoła podstawowa
UWAGI do poszczególnych pytań:
·
odpowiedzi w nawiasach są odpowiedziami alternatywnymi,
·
jeżeli nie zaznaczono inaczej, nie wymaga się cytowania.
1. Dzień 1 – światłość (oddzielił Bóg światłość od ciemności).
Dzień 2 – sklepienie (niebo).
Dzień 3 – ziemie (suchy ląd), morze (zbiorowisko wód), rośliny (zieleń, drzewa, trawa).
Dzień 4 – światła na sklepieniu niebios (słońce, księżyc, gwiazdy).
Dzień 5 – zwierzęta w wodzie i ptaki na niebie (potwory i żywe istoty, które zaroiły wody, skrzydlate
ptactwo).
Dzień 6 – bydło, płazy, dzikie zwierzęta, człowieka.
Dzień 7 – nie jest napisane (Bóg ukończył dzieło swoje, Bóg odpoczął).
Każdy dzień powinien być uzupełniony zgodnie z 1 i 2 rozdziałem I Księgi Mojżeszowej. Nie jest
wymagane cytowanie wersetów. Za każdy poprawnie uzupełniony dzień 1 pkt. Za niepełną odpowiedź
w każdym dniu 0,5 pkt.
2. Drzewo poznania dobra i zła, Drzewo życia. 1 pkt. za każdą prawidłową nazwę. (I Ks. Moj. 2:17; 3:22)
3. d) f) h) l). Za każdą oprawnie zaznaczoną rzekę 1 pkt., za każdą nieprawidłowo zaznaczoną rzekę
odejmujemy 0,5 pkt. Za pytanie można uzyskać od 0 do 4 pkt. (I Ks. Moj. 2:11-14)
4. 1b, 2c, 3a. Za każdą prawidłowo dobraną parę 1 pkt. (I Ks. Moj. 3:14-17)
5. Kraina judzka, mieszkańcy Jerozolimy. 1 pkt. za każdą prawidłową nazwę. (Ew. Marka 1:5)
6. Gołębicy (gołębia). 1 pkt. (Ew. Marka 1:10)
7. a) na pustynię. 1 pkt. (Ew. Marka 1:12), b) 40 dni. 1pkt. (Ew. Marka 1:13)
c) był kuszony przez szatana, przebywał pośród zwierząt, aniołowie służyli mu. 1 pkt. za podanie
jednej informacji, 2 pkt. za podanie dwóch informacji. Nie jest wymagane cytowanie Biblii.
8. Gdy Jan został uwięziony. 1pkt. (Ew. Marka 1:14)
9. Szymon: Zarzucał sieci. 1 pkt. Odpowiedź łowił ryby 0,5 pkt. (Ew. Marka 1:16)
Jakub: Naprawiał sieci. 1 pkt. Odpowiedź łowił ryby 0 pkt. (Ew. Marka 1:19)
Lewi: Siedział przy cle (pobierał cło). 1 pkt. (Ew. Marka 2:14)
Jan: Naprawiał sieci. 1 pkt. (Ew. Marka 1:19)
Andrzej: Zarzucał sieci. 1 pkt. Odpowiedź łowił ryby 0,5 pkt. (Ew. Marka 1:16)
W odpowiedzi mogą być użyte wyrazy bliskoznaczne.
10. Usługiwała. 1 pkt. (Ew. Marka 1:31)
11. Kafarnaum. 1 pkt. (Ew. Marka 2:1)
12. Jadł chleby pokładne (wszedł do domu Bożego). 1 pkt. (Ew. Marka 2:25)
13. Szymon (Piotr), Jakub, Jan, Andrzej, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub, Tadeusz, Szymon
(Kananejczyk), Judasz. (Ewangelia Marka 3:16-19)
0,5 pkt. za każde prawidłowe imię. Ocenianych jest tylko pierwszych 12 wymienionych imion.
14. Kiedy oblubieniec będzie zabrany (kiedy nie będzie oblubieńca). 1 pkt. (Ew. Marka 2:20)
15. O tych, którzy byli wokoło. Ci, którzy pełnią wolę Bożą (wolę Ojca). 1 pkt. za wskazanie jednej z
prawidłowych odpowiedzi. (Ew. Marka 3:34-35)
16. Czy wolno płacić podatek cesarzowi (czy mamy płacić podatek)? (Ew. Marka 12:14)
Oddawajcie co jest cesarskie cesarzowi a co Bożego Bogu. (Ew. Marka 12:17)
1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź.
17. Trzeba wierzyć, że się otrzyma (mieć wiarę). 1 pkt (Ew. Marka 11:24)
18. Uboga wdowa (wdowa). 1 pkt (Ew. Marka 12:43)
19. b) 1pkt. (Ew. Marka 13:3)
20. Drożej niż za 300 denarów (ponad 300 denarów, więcej niż 300 denarów). 1 pkt (Ew. Marka 14:5)
21. Getsemane. 1 pkt. (Ew. Marka 14:26, 32)
833261890.015.png
 
22. Trzy razy. 1 pkt. (Ew. Marka 14:72)
23. Szymon Cyrenejczyk, synowie: Aleksander i Ruf, szedł z pola lub przechodził mimo (obok).
1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. (Ew. Marka 15:21)
24. Barabasza. 1 pkt. (Ew. Marka 15:15)
25. Wino zmieszane z mirrą. 1 pkt. (Ew. Marka 15:23)
26. (Ew. Marka 4:3-20)
Rodzaj gleby (podłoża)
Co się dzieje z ziarnem? Jakich ludzi przedstawia gleba?
droga
B
3
grunt skalisty
A
4
ziemia dobra
D
2
0,5 pkt. za każde prawidłowo uzupełnione okienko.
27. Józef z Arymatei. 1 pkt. za pełną odpowiedź (Ew. Marka 15:43)
28. Maria Magdalena, Maria Jakubowa, Salome. 0,5 pkt. za podanie dwóch pełnych imion, 1 pkt. za
podanie trzech pełnych imion. (Ew. Marka 16:1)
29. Marii Magdalenie. 1 pkt. (Ew. Marka 16:9)
30. Jednej. 1 pkt. (Ew. Marka 5:1-18)
31. Filip. 1 pkt. (Ew. Marka 6:17)
32. W Nazarecie. 1 pkt. (Ew. Marka 6:5)
33. (Ew. Marka 6:35-44, 8:1-9)
Ile uczniowie mieli jedzenia Ilu było ludzi
Ile zebrali okruszyn
5 chlebów i dwie ryby
Pięć tysięcy mężów
12 koszy okruszyn i nieco z ryb
7 chlebów i kilka ryb
Cztery tysiące ludzi
7 koszy resztek
1 pkt. za dwa prawidłowo uzupełnione okienka w jednym wierszu, 1,5 pkt. za cały prawidłowo
uzupełniony wiersz.
34. Złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp,
lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. 0,5 pkt. za każdy prawidłowy przykład. Dopuszczalne
są wyrazy bliskoznaczne. (Ew. Marka 7:21-22)
35. Z Syrofenicji. 1 pkt. (Ew. Marka 7:26)
36. Gorczyczne (gorczycy). 1pkt. (Ew. Marka 4:31)
37. Golgota - Miejsce trupiej czaszki. (Ew. Marka 15:22)
Eloi, Eloi, lama sabachtani - Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. (Ew. Marka 15:34)
Boanerges- Synowie Gromu. (Ew. Marka 3:17)
1 punkt za każdą prawidłowo połączoną parę, 1 dodatkowy punkt za pozostawienie niepołączonej
jednej niewłaściwej pary.
38. 2 pkt. za każdy prawidłowo napisany werset. Za każde nienapisane, bądź źle wpisane słowo w wersecie
odejmujemy 0,25 pkt. Za każdy werset można uzyskać od 0 do 2 pkt.
Maksymalna liczba punktów: 100
833261890.016.png 833261890.017.png 833261890.001.png 833261890.002.png 833261890.003.png 833261890.004.png 833261890.005.png 833261890.006.png 833261890.007.png 833261890.008.png 833261890.009.png 833261890.010.png 833261890.011.png 833261890.012.png 833261890.013.png 833261890.014.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin