Irincheev - Wojna zimowa. Białe piekło Sowietów 2010.pdf

(13055 KB) Pobierz
SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział 1 Przygotowania
Przeciwnicy
Plany ZSRR
Plany Finlandii
Rozdział 2 Przesmyk Karelski, 1939
Odcinek wschodni: niespełnione nadzieje
Taipaleenjoki: rzeka mroźna i rwąca
Kiviniemi: niebezpieczne bystrzyny
Pierwsza sowiecka wielka ofensywa
Kelja: bożonarodzeniowe starcie
Odcinek centralny: nowa oś natarcia
Merkki: bagna przy linii kolejowej
Lähde: sromotna klęska sił pancernych
Summa: grudniowe uderzenie
Odcinek zachodni: Karhula i Inkilä
Fińska kontrofensywa
Rozdział 3 Na północ od Ładogi
Loimola: klincz na drodze żelaznej
Ägläjärvi i Tolvajärvi: triumf Finów
Konsekwencje walk w rejonie Tolvajärvi
Rozdział 4 Na północ i południe od koła
podbiegunowego
Suomussalmi: preludium zwycięstwa
Droga do Raatte: klęska radzieckiej 44 Dywizji
Kuhmo: drugie Suomussalmi
Rozdział 5 Przesmyk Karelski, 1940
Lähde: radzieckie przygotowania
Lähde: wyłom
Summa: dalszy opór
Summa: 15 dni nieustających walk
Merkki: dalszy wyłom
Tassionlammet: jeden karabin przeciwpancerny na brygadę
Odcinek centralny: między Muolaanjärvi a Vuoksi
Odcinek wschodni: Taipale i Suvanto
Opuszczona linia Mannerheima
Muolaa: trzy linie bunkrów
Salmenkaitajoki: popis Sowietów
Rozdział 6 Finalny impas
Viipuri: na linii frontu
Äyräpää: bitwa nad Vuoksi
Ostatni dzień i ostatnia godzina wojny
Zakończenie
Załączniki
Załącznik 1. Przydatne terminy, żargon i stopnie wojskowe
Załącznik 2. Porównanie składu radzieckiej i fińskiej dywizji
piechoty
Załącznik 3. Straty wybranych jednostek pancernych
w 1939 roku
Spis map
Spis tabel
Źródła fotografii
Bibliografia
WSTĘP
Na rok 2010 przypadła 75. rocznica konfliktu zbrojnego
między ZSRR a Finlandią, który w źródłach zachodnich
tradycyjnie określa się mianem „wojny zimowej”, natomiast
w krajach poradzieckich „wojny fińskiej” lub „wojny
radziecko-fińskiej”. Zmagania trwały zaledwie 105 dni,
niemniej pozostawiły głęboki ślad w historii obu państw:
zjednoczyły fińskie społeczeństwo, które w owym czasie
wciąż jeszcze cierpiało z powodu niezabliźnionych ran po
wojnie domowej, zaś dla ZSRR stały się kosztownym, acz
bardzo cennym sprawdzianem przed batalią ze znacznie
groźniejszym przeciwnikiem – nazistowskimi Niemcami.
Po zakończeniu II wojny światowej radzieccy historycy
przykładali niewielką wagę do tematu wojny zimowej.
W Finlandii wydarzenia z tego okresu badano starannie na
podstawie dokumentów fińskich, ponieważ archiwa
radzieckie nie były wówczas dla nikogo z zewnątrz dostępne.
Prawdopodobnie nawet teraz jest to najsłabiej
przeanalizowana kampania II wojny światowej. Książki
publikowane w językach rosyjskim, fińskim i angielskim są
pełne mitów i nieprawdziwych informacji. Przez osiem lat
uczyłem się fińskiego, aby móc prowadzić samodzielne
badania w fińskich archiwach wojskowych. Obecnie również
archiwa rosyjskie stoją otworem przed naukowcami z całego
świata. Jednak nieznajomość języka i odległość nadal
stanowią poważną przeszkodę. Wszystko to przyczyniło się
do ukształtowania na Zachodzie jednostronnego spojrzenia
na wojnę zimową. Celem niniejszej publikacji jest
skorygowanie tego spojrzenia przynajmniej w pewnym
stopniu. Książka prezentuje poglądy obu stron konfliktu; co
ważne, dopuszcza do głosu nie tylko oficerów, lecz także
zwykłych szeregowych.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin