fitopatologia taebla 1 kolo.odt

(19 KB) Pobierz

CHOROBA

PATOGEN

ZIMOWANIE, co i gdzie

INFEKCJA PIERWOTNA

INFEKCJA WTÓRNA

OBJAWY

Kędzierzawienie

liści

brzoskwini

Taphrina

deformans

Zarodniki konidialne w pędach i łuskach pędów

Zarodniki konidialne, workwe

brak

Liście,  pędy, owoce

Mączniak

prawdziwy

winorośli

Uncinula

necator

Grzybnia w pączkach

Zarodniki konidialne

z.k.

Młode pędy, liście, owoce

Mączniak

prawdziwy

jabłoni

Podosphaera

leucotricha

Grzybnia pomiędzy  zawiązkami liści w pąkach lściowych i kwiatowych

Zarodniki konodialne, grzybnia

Kolejne pokolenia zarodników konidialnych

Liście ogonki liściowe, pędy, pąki, kwiaty, owoce

Amerykański mączniak

grestu

Sphaeroteca

mors -uvae

Otocznie na częściach  roślin, gł. pędach

Zarodniki workowe

Zarodniki konidialne

Pędy, liście, owoce

Europejski

mączniak

agrestu

Microsphaera grossularia

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Mączniak

prawdziwy

róży

Sphaeroteca 

pannosa

Otocznie, grzybnia w pączkach

Zarodniki konidialne, workowe, grzybnia

z.k.

Liście, pędy, szypułki kwiatowe, działki kielicha, płatki korony

Antraktoza

liści

porzeczki

Drepanopeziza

ribis

Stadium doskonałe (worki) na opadłych liściach

Zarodniki workowe, z.k. Fazy saprofitycznej

Zarodniki konidialne fazy pasożytniczej

Liście owoce

Biała

plamistośc

liści

truskawki

Mycosphaerella fragariae

Stadium doskonałe – owocniki na liściach

Owocniki, zarodniki workowe, zarodniki konidialne

Zarodniki konidialne

Liście, rozłogi

Biała

plamistośc

gruszy

Mycosphaerella

pyri

Otocznie na liściach

zarodniki workowe,

Zarodniki konidialne

Liście,

Przypąkowe zamieranie

pędów

maliny

Didymella

applanata

Stadium doskonałe - otocznia

Stadium doskonałe, zarodniki workowe

Stadium doskonałe zarodniki konidialne

Pąki, pędy

Parch jabłoni

Venturia

inaequalis

Stadium doskonałe – otocznia z zar. Work. na liściach

Zarodniki workowe

Zarodniki konidialne

Liście, owoce, rzadziej pędy, bardzo rzadko pąki

Leukostomoza

drzew

owocowych

Leucostoma

cincita

leucstoma

persooni

Otocznia, piknidy

Zarodniki konidialne, workowe

Zarodniki konidialne

Gałęzie, całe drzewo

Antraktoza

orzecha

włoskiego

Gnomonia

leptostyla

Stadium doskonałe – zarodniki workowe na liściach

Zarodniki workowe

Zarodniki konidialne

Zielone części,

Rak kory

Nectria

galligena

Piknidy, owocniki (st. doskonałe)

Zarodniki  workowe

Zarodniki konidialne

galęzie

Zgnilizna

twardzikowa

Sclerotinia

sclrotiorum

Sklerocja w glebie, grzybnia na żywych i martwych organach roślinnych

Z. workowe,  grzybnia

z.workowe

Zielone części roślin

Szara plaśń

Botryotinia

fuckeliana

Sklerocja, grzybnia w częsciach roślin

Zarodniki konidialne?

Zarodniki konidialne?, grzybnia

Nadziemne organy roślin

Brunatna zgnilizna

drzew ziarnkowych

Monilinia

fructigena

Grzybnia w mumiach, pseudosklerocja na porażonych pędach i mumiach

Zarodniki konidialne

Zarodniki konidialne

owoce

Brunatna zgnilizna

drzew

pestkowych

Monilinia

laxa

Grzybnia w pędach, pseudosklerocja , sporodochia na pędach, gałęziach

Zarodniki konidialne

Zarodniki konidialne

Liście, kwiaty, pędy, owoce

Drobna plamistośc

drzew

pestkowych

Blumeriella

jaapi

Zarodniki w stadium doskonałym na liściach

Zarodniki workowe

Zarodniki konidialne

liście

Brunatna plamlamistośc liści gruszy

Diplocarpon

sorauesi

Stadium doskonałe z zarodnikami workowymi na liściach

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin