CC700 - DEMONTAŻ SKRZYNI BIEGÓW.pdf

(1347 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
CC 700 – JAK ROZEBRAĆ SKRZYNIĘ BIEGÓW
Manual opracowany przez WOLF_89 mail: cinquecento.tuning.lc@gmail.com
zamieszczony na stronie:
http://cinquecentotuning.freeiz.com/
Witam, w tym manualu przedstawię jak rozebrać skrzynię biegów w Cinqecento 700.
Zacznę od pokazania jak wymontować najczęściej psujący się element czyli napęd
prędkościomierza.
Aby wyciągnąć napęd musimy wykręcić śrubę kontrującą znajdującą się z boku skrzyni
ponad otworem na półoś.
1
840054474.007.png
 
Następnie wysuwamy napęd, moŜe nie wysuwać się lekko jednak na pewno nie jest juŜ
w Ŝaden sposób umocowany.
2
840054474.008.png 840054474.009.png
Wyjęty napęd wygląda tak:
Następnie zobaczymy, jak wyglądają nasze zębatki przekładniowe, w tym celu naleŜy zdjąć
pokrywę górną.
3
840054474.001.png 840054474.002.png
W tym celu odkręcamy pięć śrub mocujących uŜywając stosownego klucza.
4
840054474.003.png 840054474.004.png
Teraz rozdzielamy korpus naszej skrzyni przekładniowej. Zacznijmy od odkręcenia czterech
nakrętek mocowania pokrywy łoŜysk mechanizmu róŜnicowego. Analogicznie dla obydwu
stron. JeŜeli następnie planujemy montaŜ mechanizmu bez wymiany części powinniśmy
zaznaczyć pokrywy np. L i P, by uniknąć konieczności regulacji luzów.
5
840054474.005.png 840054474.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin