Gruszczyk-Kolczyńska - Dziecięca matematyka.doc

(3675 KB) Pobierz
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i szkole

 

Drugi tom w serii „Edukacja matematyczna dzieci"

Okładka, strona tytułowa, piktogramy oraz ilustracje na ss.: 5, 9, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
31, 44, 56, 57, 58, 71, 72, 74, 83, 101, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 125, 139, 145, 146,
148, 153,162,176,180
Tadeusz Ambroszczak

Redaktor
Maria Krygowska

Redaktor techniczny
Bożenna Stępień

Skład, łamanie i rysunki na pozostałych stronach
Sławomir Kaliszuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 83-02-06487-4

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 1997

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Warszawa 1997

Wydanie pierwsze

Arkuszy drukarskich 11,5

Papier offset kl. III, 70 g, 70 x 100 cm

Druk: Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex"

Toruń, ul. Gen. Sowińskiego 2/4


Spis treści

1.  Wstęp. Dlaczego warto zatroszczyć się o rozwój i edukację dzieci, nim rozpoczną
nauką w szkole? Kilka słów o badaniach naukowych, na podstawie których
opracowano ten podręcznik i zestaw pomocy do zajęć z dziećmi               5

2.  Co konkretnie trzeba kształtować w dziecięcym umyśle, aby dziecko było
mądrzejsze, więcej wiedziało i lepiej liczyło? Program i ogólne wskazówki

do prowadzenia zajęć z dziećmi              9

3.              Orientacja przestrzenna               13

3.1.            Jak rozwija się u dzieci rozumienie przestrzeni?               13

3.2.            Kształtowanie świadomości schematu swego ciała               16

3.3.            Rozwijanie zdolności do przyjmowania własnego punktu widzenia              19

3.4.            Wdrażanie dzieci do rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia drugiej osoby              21

3.5.            Sytuacje, które pomagają dzieciom orientować się w otoczeniu

z uwzględnieniem różnych przedmiotów               23

3.6.            ćwiczenia ułatwiające dzieciom orientację na kartce papieru              25

3.7.            Orientacja przestrzenna w przedszkolu i w szkole; planowanie i prowadzenie zajęć               29

4.              Rytmy              31

4.1.            Jaką rolę pełnią rytmy w rozwoju dziecka?              31

4.2.            Ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu regularności              32

4.3.            Trening w przekładaniu zauważonych prawidłowości z jednej sytuacji na inną              34

4.4.            Rytmiczna organizacja czasu               37

4.5 Planowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi w przedszkolu oraz w szkole              42

5.              Liczenie               44

5.1.            O rozwoju dziecięcego liczenia              44

5.2.            Zabawy i zadania sprzyjające kształtowaniu umiejętności liczenia               46

5.3.            Dodawanie i odejmowanie: od rachowania konkretnych przedmiotów,

przez liczenie na palcach, do pamięciowego wyznaczania sumy i różnicy              50

5.4.            ćwiczenia i zabawy rozwijające umiejętność dodawania i odejmowania              52

5.5.            Dziecięce liczenie; planowanie i organizowanie zająć w przedszkolu oraz w szkole…….54

6.              O kształtowaniu pojęcia liczby i wspomaganiu rozwoju operacyjnego
rozumowania               56

6.1.            W jaki sposób w szkole nauczyciele kształtują pojęcie liczby naturalnej?              56

6.2.            Operacyjne rozumowanie w rozwoju dziecka              60

6.3.            Ćwiczenia wspomagające rozwój operacyjnego myślenia.

Ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze               62

6.4.              Ćwiczenia wspomagające rozwój operacyjnego myślenia.

Ustalanie równoliczności zbiorów przez przeliczanie i łączenie w pary              66

6.5.              Ćwiczenia wspomagające rozwój operacyjnego myślenia.

Ustawianie po kolei i numerowanie               69

6.6.              Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej; planowanie i prowadzenie ząjeć

w przedszkolu oraz w szkole              73

7.              Mierzenie długości              74

7.1.            Jak rozwija się u dzieci rozumienie pomiaru długości?              74

7.2.            Uczymy dzieci mierzyć: stopa za stopą, krokami, łokciem, dłonią, klockiem,
patykiem, sznurkiem               76

7.3.            Doświadczenia pomagające dzieciom ustalać stałość długości              79

7.4.            Czym dorośli mierzą długość? Zapoznanie z narzędziami pomiaru i pierwsze

próby mierzenia długości               81

7.5.              Pomiar długości; planowanie i organizacja zajęć w przedszkolu oraz w szkole               82


4             

8.              Klasyfikacja               83

8.1.         Jak kształtują się czynności umysłowe potrzebne dzieciom do tworzenia pojęć?                83

8.2.         Wprowadzanie dzieci w sposoby segregowania i definiowania              87

8.3.         Gry i zabawy rozwijające umiejętność klasyfikowania i definiowania               96

8.4.         Klasyfikacja w przedszkolu i w szkole; planowanie i organizacja zajęć              100

9.              Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych              101

9.1.         O czym trzeba wiedzieć, żeby uczyć dzieci układania i rozwiązywania zadań?              101

9.2.         Organizowanie sytuacji życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga liczenia . 104

9.3.         Układanie zadań do obrazków               104

9.4.         Układnie zadań i rozwiązywanie ich z wykorzystaniem kasztanów, patyczków itd.    108

9.5.         Układanie i rozwiązywanie zadań z liczydełkami              111

9.6.         Układanie i rozwiązywanie zadań w przedszkolu i w szkole; planowanie

i organizacja zajęć               113

10.              Waga              114

10.1.      Dlaczego warto wyjaśniać dzieciom sens ważenia?               114

10.2.      Jak wspólnie z dzieckiem skonstruować wagę?              116

10.3.      Ile waży miś? Ile waży lalka?               117

10.4.      O tym, kiedy jest coś lżejsze, a kiedy waży tyle samo              118

10.5.      Waga i ważenie w przedszkolu i w szkole; planowanie i organizacja zajęć               118

11.              Mierzenie płynów              120

11.1.      Co zrobić, aby dzieci wiedziały, że płynu jest tyle samo, chociaż po przelaniu
wydaje się go więcej albo mniej?              120

11.2....

Zgłoś jeśli naruszono regulamin