Zrodla energii B.doc

(137 KB) Pobierz
Grupa B


ramka_uczen.tif
Grupa B

 

Źródła energii

 

 

1. Dopasuj do opisów odpowiadające im pojęcia. Wpisz litery (A–F) w odpowiednie kratki.              2 p.

 

A. destylacja frakcyjna              C. liczba oktanowa              E. reforming

B. alotropia              D. piroliza węgla              F. kraking

Ogrzewanie węgla kamiennego bez dostępu powietrza w temperaturze ok. 1000°C.Występowanie pierwiastka chemicznego w kilku odmianach różniących się budową oraz właściwościami.Rozdzielanie mieszaniny na frakcje z wykorzystaniem różnic w temperaturach wrzenia jej składników.Odporność na spalanie detonacyjne.Izomeryzacja i cyklizacja.

Reakcja rozkładu alkanów o długich łańcuchach węglowych.

 

2. Uzupełnij zdania tak, aby informacje były prawdziwe.              2 p.

 

Miarą odporności benzyny na spalanie stukowe jest ___________________. Dodanie _________________ podwyższa LO benzyny. Benzyna apteczna jest mieszaniną __________________ i __________________. Węgiel kopalny o największej zawartości węgla pierwiastkowego to ___________________________________________________________________.

 

3. Zapisz nazwy odmian alotropowych węgla obok opisu każdej z nich. Dopasuj opis do modeli struktur wewnętrznych poszczególnych odmian. Wpisz literę w odpowiednią kratkę.              2 p.

 

A. Miękki, półprzewodnik, jego atomy tworzą pięciokątne i sześciokątne pierścienie. ______________________________

B. Twardy, nie przewodzi prądu, jego atomy tworzą regularną sieć krystaliczną. __________________________________

C. Miękki, dobrze przewodzi prąd, jego atomy tworzą sześciokątne pierścienie. __________________________________

                                                                                                                

                                                       

 


.

1

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin