wyzsze kwasy karboksylowe.odt

(15 KB) Pobierz

CnH2n+1-COOH lub R-COOH- wzór ogólny kwasów
Kwasy karboksylowe-kwasy organiczne-pochodne 
węglowodorów zawierające w cząsteczce grupę karboksylową.
Grupa karboksylowa- grupa funkcyjna kwasów karboksylowych.
Kwas dikarboksylowy- kwas zawierający w cząsteczce 
dwie grupy karboksylowe.
KWAS METANOWY:
Kwas metanowy(kwas mrówkowy)- pierwszy związek 
chemiczny w szeregu homologicznym kwasów karboksylowych.
HCOOH- wzór sumaryczny
Spalanie całkowite:
2 HCOOH+O2-> 2 CO2  + 2 H2O
Spalanie niecałkowite i  półspalanie: niemożliwe 
Zastosowanie:
*garbarstwo,
*pszczelarstwo,
*konserwacja żywności,
*przemysł kosmetyczny.
Właściwości fizyczne:
*ciecz,
*bezbarwny
*dobrze rozpuszcza się w wodzie.
Właściwości chemiczne:
*kwas karboksylowy,
*ma ostry, duszący zapach,
*trujący,
*parzący,
*ulega reakcjom spalania,
*ulega reakcjom dysocjacji jonowej.
Fermentacja octowa- proces utleniania etanolu 
do kwasu octowego w obecności bakterii.
Kwas etanowy(octowy)-CH3COOH- drugi związek 
chemiczny w szeregu homologicznym kwasów karboksylowych.
Otrzymywanie kwasu:
C2H5OH+O2-->CH3COOH+H2O
Dysocjacja jonowa kwasu:
CH3COOH-->H++CH3COO-
Spalanie całkowite:
CH3COOH+2O2-->2CO2+2H2O
Właściwości fizyczne:
*ciecz 
*bezbarwny
*bardzo dobrze rozpuszcza sie w wodzie. 
Właściwości chemiczne:
*kwas karboksylowy,
*ma charakterystyczny zapach, 
*odczyn kwasowy,
*ulega reakcjom spalania, 
*ulga dysocjacji jonowej,
Zastosowanie:
*tworzywa sztuczne
*przemysł farmaceutyczny
*przemysł spożywczy.
Kwas strearynowy- C17H35ZCOOH oraz kwas palmitynowy
- C15H31COOH-wyższe kwasy karboksylowe nasycone.
Kwas oleinowy-C17H33COOH-wyższy kwas karboksylowy nienasycony.
Mydła-sole wyższych kwasów karboksylowych. Są potasowe
(szare i maziste) oraz sodowe(białe i twarde).
Zastosowanie wyższych kwasów:
*produkcja świec,
*przemysł kosmetyczne,
*mydła,
*przemysł gumowy.
Właściwości kwasy stearynowego:
fizyczne:
*ciało stałe,
*biały,
*topi się w niskiej temperaturze,
*nierozpuszczalne w wodzie.
chemiczne:
*wyższy kwas karboksylowy nasycony,
*odczyn obojętny,
*ulega reakcjom spalania,
*nie ulega dysocjacji jonowej,
*spala się żółtym płomieniem.
Właściwości kwasu palmitynowego:
fizyczne:
*ciało stałe,
*biały,
*nierozpuszczalne w wodzie.
chemiczne:
*wyższy kwas karboksylowy nasycony,
*odczyn obojętny,
*ulega reakcjom spalania,
*nie ulega dysocjacji jonowej,
*spala się żółtym płomieniem.
Właściwości kwasu oleinowego:
fizyczne:
*oleista ciecz,
*topi się w niskiej temperaturze,
*nierozpuszczalne w wodzie.
chemiczne:
*wyższy kwas karboksylowy nienasycony,
*odczyn obojętny,
*ulega reakcjom spalania,
*nie ulega dysocjacji jonowej,
*spala się żółtym płomieniem.
Właściwości nasyconych kwasów karboksylowych:
1-3 C-niższe kwasy karboksylowe, ciecze o ostrych zapachach.
4-10 C-kwasy karboksylowe o średniej długości łańcucha,
 ciecze oleiste o przykrych zapachach.
11-… C-wyższe kwasy karboksylowe, substancje stałe
 o delikatnych zapachach.
Wraz ze zwiększaniem się liczby atomów węgla w cząsteczkach 
kwasów karboksylowych zmniejsza się:
*gęstość,
*rozpuszczalność w wodzie,
*łatwość ulegania dysocjacji jonowej,
*reaktywność chemiczna

Zgłoś jeśli naruszono regulamin